Patiënttevredenheidsonderzoek – Huisartsenpraktijk Bussum – Bussum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bussum
Catharina van Renneslaan 2 1403 ES
Bussum

Patiënttevredenheidsonderzoek

Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen en assistente hebben gegeven. De tevredenheid over de huisartsen bleek hoger dan gemiddeld en we kregen ook inzicht in  onze zwakke punten. Met al deze informatie zijn er een aantal verbeteringsplannen opgesteld waarmee wij onze kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.